Blauwe Golf Verbindend ontsluit real-time gegevens over geopende bruggen en beschikbare ligplaatsen in havens. Informatie waarmee schippers en weggebruikers hun reis en aankomst beter kunnen plannen, met minder hinder en ergernis en zonder onnodig brandstofverbruik en uitstoot van uitlaatgassen. Blauwe Golf biedt deze gegevens voor een groot aantal regio's in Nederland en breidt deze diensten steeds verder uit over geheel het land.

Resultaat door samenwerking

Deze gegevens komen tot stand dankzij de partners:

Real time openingstijden van bruggen en sluizen.

Real time openingstijden van bruggen en sluizen.

Real time openingstijden van bruggen en sluizen.

Real time beschikbaarheid van ligplaatsen.

Real time beschikbaarheid van ligplaatsen.

Actuele brugopeningen en beschikbare haven-ligplaatsen

Onderstaande site geeft real-time, gratis informatie over openstaande bruggen. Tevens zijn de beschikbare ligplaatsen in de havens van Amsterdam en Rotterdam weergegeven, evenals de ligplaatsen in beheer bij North Sea Port en RWS.
Als onderdeel van Blauwegolfverbindend wordt naast brug en ligplaatsinformatie sinds augustus 2018 ook sluisinformatie getoond. Het aantal getoonde sluizen is momenteel nog zeer beperkt maar zal in de toekomst worden uitgebreid.

Kaartweergave

Open Data Service

Actuele brugopening in één kaart

Data services ontvangen? Neem contact op met contact@blauwegolfverbindend.nl

Open kaart

API

Blauwe Golf Verbindend

De partners in Blauwe Golf Verbindend verbeteren de dienstverlening naar vaarweg- en weggebruikers door de inzet van innovatieve technologie en slimme samenwerking. Samen realiseerden zij smart mobility-oplossingen voor betrouwbare, actuele informatie over brugopeningen en beschikbare ligplaatsen in havens. Deze geslaagde samenwerking breidt zich voortdurend uit met meer partner-overheden.

Dankzij Blauwe Golf zijn meer dan 100 bruggen zelf-communicerend en is er eenvoudig inzicht in de beschikbare ligplaatsen in de havens van Rotterdam en Amsterdam en van Rijkswaterstaat dankzij het systeem BLIS.
Actuele gegevens die gratis beschikbaar zijn via websites en apps en waarvan een groeiend aantal schippers en weggebruikers dagelijks gebruik maakt.
Data die overheden zelf, regio-overstijgend, inzicht bieden in verkeersstromen om daarmee de eigen dienstverlening verder te kunnen optimaliseren.

Ontsluiting van data voor de scheepvaart gebeurt via Vaarweginformatie en Blauwe Golf Verbindend en voor wegverkeer via NDW en Blauwe Golf Verbindend.
Op de website van het NDW is meer informatie te vinden voor afnemers van de Blauwe Golf Verbindend data

Voor uw vragen en informatie, e-mail naar: contact@blauwegolfverbindend.nl

Auke Bender - Schipper

Martijn van Hengstum - Projectleider Blauwe Golf Verbindend

Cor den Ouden - Schipper (Interview 1)

Bart Bosman - Provincie Noord-Holland

Ellen van der Knaap - Provincie Zuid-Holland

Bert van Grieken - Nedcargo

Cor den Ouden - Schipper (Interview 2)

De deelnemende overheden zijn:
Uitgevoerd door
© 2019 Blauwe Golf Verbindend
Versie: 7.2
Aan de door deze web-applicatie verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.